GỬI YÊU CẦU

Quản lý thông tin nhân sự, địa chỉ, điện thoại, email, trang bị lao động, visa-passport, tài khoản ngân hàng, thân nhân, kinh nghiệm công tác, …

Màn hinh Lý lịch nhân viên

Quản lý các kế hoạch, yêu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ ứng viên, thông báo phỏng vấn, thư mời nhận việc, hợp đồng thử việc.

Màn hình tạo Kế hoạch tuyển dụng

Khai báo, quản lý các loại hợp đồng, các điều khoản hợp đồng theo từng loại, tạo hợp đồng thử việc, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, nhắc nhỡ hết hạn.

Màn hình Xem thông tin HĐLĐ

Quản lý các quyết định chuyển bộ phận, quyết định phân công, quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng lương, quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật, quyết định thôi việc, nghỉ hưu.

Màn hình Xem Quyết định điều động

Khai báo, quản lý hệ thống các danh mục, tạo chương trình - khóa đào tạo, đề nghị đào tạo, tờ trình đào tạo, quản lý chi phí, quản lý đánh giá - kết quả đào tạo.

Màn hình Tạo khóa đào tạo

Lập danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT(A01a-TS), danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (D02-TS), theo dõi nghỉ ốm/TS/KL, đề nghị hưởng chế độ BHXH (C70), Import vào iBHXH,..

Màn hình Xem Danh sách người lao động đề nghị cấp bảo hiểm

Khai báo đơn vị công, khao báo ngày lễ- ngày nghỉ, khai báo công cho từng bộ phận, khai báo ngày công hàng tháng, chấm công, xem két quả chấm công, xem kết quả nghỉ phép năm…

Màn hình Chấm công

Khai báo hệ thống các danh mục tính lương, tính lương theo năng suất, lương sản phẩm, tính lương theo thời gian, lương theo kết quả đánh giá (ABC, KPI), In và tự động gửi phiếu lương qua email, bảng lương tổng hợp, bảng lương chi tiết, phân tích chi phí lương theo bộ phận, thời gian …

Màn hình Danh mục yêu tố lương theo từng nhân viên

TOP

090 820 7178