GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý bảo hiểm

Một khâu không thể thiếu trong việc quản lý nhân sự là quản lý bảo hiểm. Với việc ứng dụng các công nghệ vào việc quản lý doanh nghiệp hiện nay, thì nhân viên hành chính nhân sự không còn tất bật tính toán các con số nữa.

Phần mềm quản lý nhân sự SS4U.HRM giúp nhà quản lý giám sát thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên hay các chế độ phụ cấp, trợ cấp hàng tháng, các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động khi nghỉ việc, tăng lương hay điều chuyển.

Màn hình quản lý BHXH-BHYT

1. Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (A01a-TS)

Hỗ trợ lập danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và tạo tờ khai tham gia BHXH tự động, cập nhật mã số thẻ BHXH vào lý lịch nhân viên.

Danh sách lao động tham gia bảo hiểm

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (D02-TS)

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (D02-TS) được lập khi có sự biến động về quá trình tham gia BHXH của người lao động. Hệ thống hỗ trợ người dùng lập danh sách theo mẫu biểu quy định của BHXH, số lượng tăng – giảm lao động, tăng – giảm mức đóng dựa vào các quyết định nâng lương, thôi việc, hợp đồng lao động trong tháng…Danh sách D02-TS được lập một lần hoặc nhiều đợt trong tháng.

3. Quản lý ốm đau – thai sản – theo dõi nghỉ phép – nghỉ không lương

Quản lý quá trình nghỉ phép (ốm đau, thai sản, không lương), hỗ trợ load lên danh sách đề nghị hưởng chế độ BHXH (C70), danh sách tăng giảm BHXH (D02TS), hỗ trợ chấm công các ngày nghỉ.

4. Đề nghị hưởng chế độ BHXH (C70)

Hỗ trợ lập danh sách đề nghị hưởng chế độ BHXH (C70) và tính số tiền được hưởng trợ cấp cho người lao động.

5. Xem thông tin BHXH, BHYT, BHTN

Hỗ trợ xem thông tin bảo hiểm chi tiết của từng nhân viên được cập nhật tự động từ D02-TS.

Danh sách tham gia BHYT, BHXH

Màn hình phân tích nguồn nhân lực bằng công cụ BI (Business Intelligence)

 

TOP

090 820 7178