GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý đào tạo

Quản lý lập kế hoạch đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự, tăng năng suất lao động. Quản lý thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, các nhân sự tham gia các lớp đào tạo, chi phí và diễn biến đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, kết quả học tập của học viên. Từ đó, nhà quản trị có những quyết định, đánh giá nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ đạo tạo khách quan và chính xác hơn.

Màn hình thông tin lớp đào tạo

1. Lập kế hoạch đào tạo

Quá trình xác định nhu cầu đào tạo là bước tiền đề quan trọng trong quá trình đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp. Bước tiếp theo là công tác lập kế hoạch đào tạo nhằm lên kế hoạch phát triển chương trình đào tạo.

Cần phải lên kế hoạch về nội dung giảng dạy cũng như thời gian học, học nội dung gì, do ai giảng dạy, dự trù kinh phí đào tạo để lựa chọn phương pháp đào tạo. Những thông tin này sẽ được cập nhật và quản lý trên phần mềm một cách khoa học và hợp lý nhất.

2. Quản lý quá trình đào tạo

Kế hoạch đào tạo thực hiện có đạt được hiệu quả, nâng cao chất lượng nhân lực của doanh nghiệp hay không được quyết định bởi công tác quản lý đào tạo. Tất cả các thông tin liên quan đến quá trình đào tạo phải được tổng hợp và quản lý chặt chẽ theo từng khóa để phục vụ công tác đánh giá đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác đào tạo.

Màn hình đề nghị đào tạo

3. Đánh giá năng lực nhân viên sau khóa đào tạo

Phòng nhân sự tính toán đưa ra những tiêu chí trong khóa đào tạo để đánh giá sau khi được đào tạo mỗi cá nhân áp dụng vào thức tế được hay không. Để đánh giá được mức độ năng lực của nhân sự hoặc có lộ trình thăng tiến công việc.

4. Đánh giá năng lực nhà đào tạo

Khi doanh nghiệp thuê bên nhà cung cấp dịch vụ đào tạo cũng sẽ mong muốn bên nhà cung cấp mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả mang lại sau đào tạo. Do đó, sẽ có những tiêu chí để đánh giá nhà cung cấp đó có tốt hay không để tiếp tục chương trình đào tạo với nhà cung cấp này hoặc dừng lại. Nhằm tránh tình trạng lãng phí chi phí thời gian và công sức bỏ ra nhưng không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

5. Thông tin đào tạo cập nhật tự động vào hồ sơ nhân viên

Các khóa đào tạo mà từng nhân viên viên tham gia, sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào danh mục hồ sơ nhân viên. Nhân viên đó tham gia khóa học nào, chi phí bao nhiêu, có bị ràng buộc cam kết hợp đồng với công ty…. Trong trường hợp, nhân viên nghỉ việc công ty sẽ có cơ sở để giải quyết cho nhân viên với các liên quan như: Lương, chế độ nghỉ việc...

Màn hình phân tích nguồn nhân lực của công cụ BI

TOP

090 820 7178