GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự

Nhân sự là yếu tố cơ bản để cấu thành nên công ty, quản lý nhân sự công ty tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc quản lý thông tin nhân sự, giúp cho lãnh đạo không chỉ nắm được thông tin nhân viên mà còn hiểu được năng lực, quá trình học tập, công tác, tiểu sử bản thân, thành tích khen thưởng của toàn nhân viên trong công ty …

Từ đó có quyết định giao việc, phân chia công việc một cách hợp lý. Thực hiện tốt được công việc này giúp công ty sẽ quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quả và tăng năng suất lao động của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty.

1. Cập nhật đầy đủ thông tin về hồ sơ nhân viên

 • Thông tin nhân thân: Họ tên, nguyên quán, nơi sinh, số CMND, điện thoại, email, quan hệ gia đình…của nhân viên.
 • Tài khoản ngân hàng: Đăng ký thông tin số tài khoản ngân hàng để sử dụng việc chuyển khoản lương.
 • Đào tạo: Quản lý quá trình đào tạo của người lao động để biết được kinh nghiệm, chuyên môn để có thể đánh giá và bổ nhiệm nhân viên ở vị trí phù hợp. Và quản lý các khóa đào tạo mà nhân viên đã tham gia tại công ty để doanh nghiệp có cơ sở để xem xét các điều khoản ràng buộc giải quyết khi nhân viên thôi việc.
 • Bằng cấp: Dùng quản lý trình độ văn hóa, chuyên môn, học vấn, vi tính, ngoại ngữ của người lao động.
 • Chính trị – xã hội: Khai báo các thông tin Đảng, Đoàn, Công Đoàn, các tổ chức khác…của người lao động, hỗ trợ trích các khoản thu trong bảng lương hàng tháng.
 • Công tác: Dùng để quản lý thông tin kinh nghiệm của nhân viên trước khi làm việc tại đơn vị và thông tin quá trình công tác tại đơn vị
 • Khen thưởng – kỷ luật: Dùng để quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật của người lao động tại đơn vị, hỗ trợ thống kê khi có nhu cầu.
 • BHXH – BHYT: Dùng quản lý quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trong quá trình làm việc, hỗ trợ tính các mức phụ cấp, quyền lợi hưởng BHXH khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc. Đặc biệt, hệ thống cập nhật tự động quá trình tham gia BHXH của người lao động khi D02 được lập trên hệ thống.
 • Thông tin hợp đồng lao động: Hỗ trợ xem các hợp đồng đã ký với người lao động hoặc tạo hợp đồng mới cho người lao động.
Màn hình thể hiện thông tin chi tiết nhân viên

2. Cho phép nhân sự tự cập nhật hồ sơ cá nhân:

 • Thiết lập quyền truy cập vào hệ thống đối với từng nhân viên để xem và cập nhật các thông tin về hồ sơ cá nhân.
 • Nhân viên đăng nhập vào hệ thống có thể cập nhật các thông tin cá nhân thay đổi và thông tin cập nhật được thông báo đến nhân sự được quyền phê duyệt thông tin để cập nhật vào hệ thống.

3. Tra cứu, tìm kiếm và tổng hợp thông tin nhân sự nhanh chóng:

 • Cho phép tra cứu, tìm kiếm hồ sơ nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau: Họ tên, giới tính, năm sinh, phòng ban, trình độ, nơi đào tạo, ngày vào làm, hợp đồng lao đồng, số sổ BHXH…

4. Các tiện ích khác:

 • Truy vấn thông tin thay đổi trong lịch sử cập nhật vì vậy quản lý được những thông tin thay đổi trên hồ sơ nhân viên, trong đó sẽ chỉ rõ nội dung thay đổi là gì, do ai thay đổi và thay đổi vào thời điểm nào.
 • Có thể quản lý nhân sự mọi lúc, mọi nơi và có duyệt thông tin trên thiết bị di động.
 • Gửi email thông báo đến nhân viên trực tiếp trên phần mềm.
 • Tổng hợp báo cáo phân tích nhân sự một cách nhanh chóng với thao tác đơn giản trên phần mềm.
Báo cáo cơ cấu nhân sự tại doanh nghiệpMàn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

Màn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

TOP

090 820 7178