GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý hợp đồng

Nếu công ty chỉ vài chục nhân sự thì việc quản lý hợp đồng lao động nhân sự không có gì để quan tâm. Nhưng công ty bạn số lượng nhân sự, công nhân lên đến hàng trăm, hàng nghìn nhân viên thì bạn sẽ quản lý như thế nào, khi phải phân ra nhiều loại hợp đồng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, hợp đồng thời vụ, phụ lục hợp đồng… Và nhiều nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng sẽ khiến bạn đầu bù tóc rối với nó. Vậy hệ thống phần mềm quản lý nhân sự SS4U sẽ giúp bạn như thế nào?

Danh mục tính năng quản lý hợp đồng

Khai báo các loại hợp đồng lao động

Với mỗi hợp đồng khác nhau các thông tin để lập hợp đồng sẽ khác nhau: Về các điều khoản, chế độ, nghĩa vụ, quyền hạn cũng khác nhau. Để hệ thống hiểu về các loại hợp đồng, phòng hành chính nhân sự cần khai báo các loại hợp đồng ví dụ như: Hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng, hợp đồng thời vụ…và nhiều loại hợp đồng khác. Thông tin này chỉ phòng hành chính nhân sự chỉ cần khai báo 1 lần hoặc sẽ chỉnh sửa khi doanh nghiệp thay đổi các điều khoản trên hợp đồng.

Màn hình khai báo loại hợp đồng

Màn hình khai báo điều khoản hợp đồng

2. Quản lý các loại hợp đồng

Sau khi ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu, phòng nhân sự sẽ chuyển hồ sơ phỏng vấn của ứng viên thành hồ sơ nhân viên của công ty. Theo trình tự nhân viên có thể sẽ trải qua thời gian thử việc hoặc trở thành nhân viên chính thức.

Phòng hành chính nhân sự sẽ làm gì để làm các thủ tục cho nhân viên chẳng hạn như: nhắc nhở thời gian hết hợp đồng thử việc, hết hợp đồng 1 năm, phụ lục hợp đồng, cập nhật thông tin lao động từng nhân viên… và rất nhiều vấn đề khác. Vậy phần mềm sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào cho doanh nghiệp để giảm tải được việc phải ghi nhớ cho phòng hành chính nhân sự:

Nhập liệu thông tin nhân viên:

Thông tin ứng viên lúc đăng ký ứng tuyển phỏng vấn sẽ được cập nhật qua mục nhân viên công ty. Phòng nhân sự sẽ không phải mất công nhập lại nhiều lần trên hệ thống.

Các mẫu hợp đồng lao động:

Trên hệ thống sẽ được xây dựng các form mẫu hợp đồng theo quy định của công ty. Khi phòng hành chính nhân sự muốn làm hợp đồng cho nhân viên chỉ cần vài thao tác trên phần mềm, họ sẽ nhanh chóng tạo được bản hợp đồng hoàn chỉnh để in ra ký và thông tin được lưu xuyên suốt trên toàn hệ thống.

Chế độ thông báo:

Khi hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ hoặc các hợp đồng khác đến hạn hết thời gian hợp đồng. Hệ thống sẽ thông báo đến nhân sự được phân quyền quản lý hợp đồng để xem xét kết thúc hoặc tái ký hợp đồng mới với người lao động.

Thiết lập thông báo hợp đồng hết hạn

Công cụ tìm kiếm:

Hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm hoặc tổng hợp các thông tin về hợp đồng người lao động một cách nhanh chóng và chính xác. Người sử dụng chỉ cần nhập các thông tin cần tìm kiếm về người lao động hệ thống sẽ cho ra kết quả không phải mất nhiều thời gian và công sức để dò tìm và lục lại hồ sơ người lao động.

 

Màn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

Màn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

 

 

TOP

090 820 7178