GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý KPIs

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Việc đánh giá KPIs hiện nay không còn xa lạ gì với doanh nghiệp tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng thành công.

Điểm yếu nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trong quản lý đánh giá KPIs là chưa có quy trình cụ thể và việc theo dõi không thường xuyên dẫn đến có nhiều lỗ hổng ảnh hưởng đến việc đánh giá không chính xác và đánh giá theo ý kiến chủ quan nhiều hơn. Chính vì vậy SS4U đã phát triển phần mềm quản lý KPIs có các chức năng sau:

1. Khai báo danh mục nấc thang đo lường cho từng công việc:

Dùng để khai báo các loại nấc thang trong đánh giá KPI, gồm có các thang đo như: Tỷ lệ (%), số đếm (ngày, lần, cái, hồ sơ, file, khách hàng…), doanh thu (VND, USD…)….

Mức yêu cầu đạt KPI

2. Xây dựng các bậc đánh giá năng lực nhân viên

Màn hình định nghĩa thang đánh giá được sử dụng để khai báo thang điểm theo kết quả đạt được theo từng chỉ tiêu. Ngoài ra, được sử dụng để khai báo thang điểm, tên thang điểm theo tổng kết quả thực hiện.

3. Lập chỉ tiêu đánh giá KPIs

Dùng định nghĩa các chi tiêu đánh giá KPI

Danh mục chỉ tiêu đánh giá KPI theo phòng ban

4. Đánh giá KPIs nhân viên

Dùng đánh giá KPIs của nhân viên sau khi khai báo đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá, bộ KPI đánh giá cho từng nhân viên. Hệ thống sẽ tự động load chỉ tiêu đánh giá của nhân viên. Người dùng tự điền các thông tin liên quan còn lại vào hệ thống.

Quản lý KPI nhân viên

5. In các báo cáo

Ngoài ra hệ thống còn có chức năng in các form mẫu đánh giá: Bảng đánh giá KPIs, bảng kết quả đánh giá, bảng tổng hợp đánh giá KPI….

Màn hình phân tích nguồn nhân lực của công cụ BI (Business Intelligence)

 

TOP

090 820 7178