GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý tính lương

Trong quản lý nhân sự chấm công tính lương luôn có sự ảnh hưởng, tác động lớn đến hiệu quả làm việc cho mỗi nhân viên. Việc chấm công tính lương chính xác, khoa học không những thiết lập được tính nguyên tắc trong công việc mà còn tạo được động lực tối đa cho mỗi người làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thực hiện công việc này không phải là điều đơn giản. Phải làm sao để chấm công chính xác, tính lương không mắc sai sót và phù hợp với đặc thù công việc, hiệu quả, năng suất làm việc của mỗi người. Vậy phần mềm tính lương của SS4U sẽ hỗ trợ bạn những vấn đề sau đây:

  • Phân hệ quản lý tính lương SS4U.HRM giúp doanh nghiệp tự động hóa trong quy trình tính lương. Giảm thiểu được thời gian tính lương, thuế, bảo hiểm cho nhân viên hàng tháng. Khi sử dụng phần mềm nhà quản lý sẽ dễ dàng tính lương cho từng nhân viên theo mức lương cụ thể của từng người. Tính lương theo ca làm, sản phẩm, lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng chấm công hàng ngày. Tự động tính thuế TNCN, các khoản phạt, thưởng cho từng nhân viên. Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ của từng nhân viên.
  • Quản lý lương bằng phần mềm SS4U.HRM mọi dữ liệu sẽ được lưu trữ và đồng bộ, để bạn có thể dễ dàng hơn khi kiểm tra những sai sót, giải quyết thắc mắc. Vấn đề tiền nong, thu chi trong doanh nghiệp cũng được thực hiện công khai, rõ ràng hơn.
  • Sử dụng phần mềm SS4U.HRM giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa có thể trong quá trình quản lý tiền lương. Chỉ cần cập nhật dữ liệu và quy trình làm việc chính xác, bạn sẽ có kết quả khách quan nhất, khoa học nhất.

Các bước thực hiện như sau:

1. Khai báo các danh mục liên quan đến yếu tố lương:

  • Danh mục biểu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.
  • Tham số liên quan đến lương như tỷ lệ của các khoản trích  BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, mức lương tối thiểu, giảm trừ bản thân…qua từng gia đoạn, áp dụng cho doanh nghiệp và người lao động theo quy định nhà nước.
  • Khai báo danh mục các yếu tố dùng để tính lương cho toàn đơn như: lương co bản, lương phụ cấp….
Danh mục thuế thu nhập

2. Thiết lập yếu tố lương nhân viên

Dùng hỗ trợ xem trước các yếu tố tính lương cho từng nhân viên theo từng phòng ban: Ngày công làm việc, ngày nghỉ, lương cơ bản, lương OT, trích BH, tạm ứng…

Danh mục yếu tố tính lương

3. Tính lương

Chức năng tính lương được thực hiện sau khi yếu tố lương đã được cập nhật đầy đủ, kỳ lương được mở.

Kết quả tính lương nhân viên

4. Xem và in phiếu lương

Hệ thống hỗ trợ xem kết quả tính lương trước khi in bảng lương. Có thể xem kết quả lương từng bộ phận hoặc chi tiết từng nhân viên.

Bảng tổng hợp lương tháng
Phiếu lương

5. Gửi mail phiếu lương

Hệ thống hỗ trợ chức năng gửi phiếu lương qua email cho những nhân sự có quản lý thông tin địa chỉ email và hỗ trợ in phiếu lương đối với những những nhân sự không có địa chỉ email.

Màn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

Màn hình công cụ phân tích BI (Business Intelligence)

 

TOP

090 820 7178