GỬI YÊU CẦU

Phần mềm quản lý tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự là một trong những hoạt động không thể thiếu của một doanh nghiệp khi có nhu cầu mở rộng quy mô, bổ sung nhân sự còn thiếu hay thay đổi những nhân sự kém chất lượng,… Là một hoạt động mang tính chất thời điểm nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực dài hạn cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Danh mục tính năng phần mềm quản lý tuyển dụng

Các tính năng của phần mềm quản lý tuyển dụng:

Thiết lập các tiêu chi và chỉ số đánh giá năng lực ứng viên

Khai khai báo các thông số, danh mục tham khảo dùng trong kỳ tuyển dụng như các giai đoạn tuyển dụng, phần nội dung phỏng vấn, thang điểm đánh giá, loại kết quả, v.v…Giúp người đánh giá hình dung rõ ràng về mục đích vị trí công việc cần tuyển và đánh giá chính xác về năng lực từng ứng viên. Nhằm chọn được những ứng viên tốt và phù hợp nhất.

Quản lý và lưu trữ danh sách các ứng viên

Hệ thống sẽ cập nhật những danh sách ứng viên dù được chọn phỏng vấn hay không thì hệ thống sẽ có một kho lưu trữ về thông tin ứng viên. Khi công ty cần có thế sử dụng lại những ứng viên này.

Hoạch đinh được kế hoạch tuyển dụng

Nhờ có phần mềm nhân sự, nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có cái nhìn bao quát về cơ cấu lao động của công ty. Vì vậy, việc tính toán được số nhân sự tăng giảm sẽ đơn giản hơn và nhờ đó sẽ có kế hoạch tuyển dụng trước để luôn đảm bảo được nguồn nhân lực đáp ứng cho công việc.

Các chức năng hệ thống thông báo và cập nhật tự động

Việc thông báo cho các ứng viên về thời gian, địa điểm phỏng vấn, sẽ được thực hiện trực tiếp trên hệ thống mà không cần phải gửi qua hệ thống mail.

In tự động các biên bản liên quan đến tuyển dụng: Hệ thống sẽ được cài đặt các mẫu đề nghị, mẫu báo cáo…liên quan đến quy trình tuyển dụng. Chỉ cần nhập thông tin, hệ thống sẽ in ra thành biên bản hoàn chỉnh và nhanh chóng.

Màn hình phân tích nguồn nhân lực bằng công cụ BI (Business Intelligence)

TOP

090 820 7178